Quản trị Marketing - Sales

Từ

đến

Chiến lược

Thực thi

Giải pháp của chúng tôi thiết kế cho

DOANH NGHIỆP MỚI

CẦN THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG

DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG

NHANH CẦN GỌI VỐN

DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC BÁN LẺ,

TIÊU DÙNG VÀ LÀM ĐẸP

Các Doanh nghiệp mới thành lập, cần hoàn thiện Hồ sơ năng lực để tiếp cận khách hàng và kêu gọi đầu tư. 

Doanh nghiệp đã có khoảng thời gian hoạt động, muốn tăng tốc độ phát triến bắt kịp thị trường, tăng doanh thu và xây dựng uy tín đến gọi vốn đầu tư.

Các Doanh nghiệp mới thành lập, cần hoàn thiện Hồ sơ năng lực để tiếp cận khách hàng và kêu gọi đầu tư. 

DOANH NGHIỆP MỚI CẦN ĐỊNH VỊ VÀ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG

Các Doanh nghiệp mới thành lập, cần hoàn thiện Hồ sơ năng lực để tiếp cận khách hàng và kêu gọi đầu tư.

DOANH NGHIỆP CẦN ĐẨY MẠNH TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH
DOANH NGHIỆP CẦN ĐỔI MỚI VÀ KÊU GỌI ĐẦU TƯ MỞ RỘNG

Doanh nghiệp đã có khoảng thời gian hoạt động, muốn tăng tốc độ phát triến bắt kịp thị trường, tăng doanh thu và xây dựng uy tín đến gọi vốn đầu tư.

Các Doanh nghiệp muốn tái cấu trúc và đổi mới, chuẩn bị kế hoạch kêu gọi vốn đầu tư để mở rộng quy mô kinh doanh.

Giải pháp của chúng tôi thiết kế cho

Giá trị khác biệt của chúng tôi

Tư duy quản trị hiện đại

Cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp thuê ngoài chuyên nghiệp giúp Giải phóng lãnh đạo để CEO tập trung vào sứ mệnh kinh doanh.

Hiệu quả và tối ưu chi phí

Tổ chức vận hành tối ưu

Cung cấp dịch vụ thuê ngoài về Digital Marketing chuyên nghiệp từ chiến lược đến thực thi giúp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đóng vai trò là nhà Tư vấn/ Cố vấn có kinh nghiệm và chuyên môn cao giúp tối ưu chi phí và tối đa hiệu quả marketing - sales.

Đồng hành cùng phát triển

Không chỉ là đối tác Marketing - Sales mà hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp của WTP Group còn giải quyết các bài toán Tài chính - Kế toán, Nhân sự và Huy động vốn...

Gói dịch vụ của chúng tôi

THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU & MKT ONLINE

QUẢNG CÁO ONLINE VÀ OFFLINE

SEO CẠNH TRANH TOP TÌM KIẾM

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MKT/ THƯƠNG HIỆU

GIÁM ĐỐC MARKETING THUÊ NGOÀI

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN HÌNH

Hệ sinh thái của chúng tôi

H2O Brand là một thành viên của WTP Group, chúng tôi cung cấp các giải pháp về dịch vụ Quản trị thuê ngoài chuyên nghiệp "từ chiến lược đến thực thi" để đồng hành hỗ trợ Doanh nghiệp tăng trưởng đột phá và hiệu quả. Các công ty thuộc Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp WTP Group gồm:

Tin nổi bật

Liên hệ ngay với chúng tôi