Quản trị Marketing - Sales

Từ

đến

Chiến lược

Thực thi

Vấn đề doanh nghiệp phải đối mặt?

THIẾU

NGUỒN LỰC MARKETING

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

CHƯA HIỆU QUẢ

RỘNG VÀ MẠNH

QUY MÔ CHƯA ĐỦ

Ngân sách hạn chế: Các công ty khởi nghiệp thường tập trung vào sản phẩm và công nghệ, dẫn đến việc đầu tư cho marketing không đủ.

Nhân sự chưa đủ: Các công ty khởi nghiệp thường có đội ngũ marketing nhỏ, thiếu kinh nghiệm và chuyên môn sâu về các lĩnh vực như quảng cáo, quan hệ công chúng, tiếp thị nội dung, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)...

Nhận diện thương hiệu thấp: Thương hiệu của công ty chưa được nhiều người biết đến, gây khó khăn trong việc thu hút khách hàng và nhà đầu tư.

Thông điệp chưa rõ ràng: Công ty chưa có thông điệp truyền thông nhất quán và hấp dẫn, khiến khách hàng và nhà đầu tư khó hiểu về giá trị và lợi ích của sản phẩm/dịch vụ.

Chiến lược marketing chưa phù hợp: Các công ty khởi nghiệp thường gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô hoạt động marketing khi chiến lược marketing ban đầu không phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Thiếu khả năng thích ứng: Các công ty khởi nghiệp thường thiếu khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường và nhu cầu khách hàng, dẫn đến việc hoạt động marketing không hiệu quả.

Vấn đề doanh nghiệp phải đối mặt?

THIẾU

  • Ngân sách hạn chế: Các công ty khởi nghiệp thường tập trung vào sản phẩm và công nghệ, dẫn đến việc đầu tư cho marketing không đủ.

  • Nhân sự chưa đủ: Các công ty khởi nghiệp thường có đội ngũ marketing nhỏ, thiếu kinh nghiệm và chuyên môn sâu về các lĩnh vực như quảng cáo, quan hệ công chúng, tiếp thị nội dung, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)...

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

  • Nhận diện thương hiệu thấp: Thương hiệu của công ty chưa được nhiều người biết đến, gây khó khăn trong việc thu hút khách hàng và nhà đầu tư.

  • Thông điệp chưa rõ ràng: Công ty chưa có thông điệp truyền thông nhất quán và hấp dẫn, khiến khách hàng và nhà đầu tư khó hiểu về giá trị và lợi ích của sản phẩm/dịch vụ.

QUY MÔ

  • Chiến lược marketing chưa phù hợp: Các công ty khởi nghiệp thường gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô hoạt động marketing khi chiến lược marketing ban đầu không phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

  • Thiếu khả năng thích ứng: Các công ty khởi nghiệp thường thiếu khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường và nhu cầu khách hàng, dẫn đến việc hoạt động marketing không hiệu quả.

NGUỒN LỰC MARKETING

CHƯA HIỆU QUẢ

CHƯA ĐỦ RỘNG & MẠNH

Giải pháp từ H2O

Xây dựng kế hoạch Marketing chi tiết

Xác định rõ mục tiêu, đối tượng khách hàng, thông điệp marketing, kênh truyền thông, ngân sách và cách đo lường hiệu quả.

Đầu tư vào đội ngũ Marketing

Sử dụng công cụ Marketing

Sử dụng các công cụ marketing để tự động hóa các hoạt động marketing, đo lường hiệu quả và tối ưu hóa hoạt động marketing.

Tuyển dụng hoặc đào tạo đội ngũ marketing có kinh nghiệm và chuyên môn sâu về các lĩnh vực marketing khác nhau.

Xây dựng mối quan hệ với các đối tác

Hợp tác với các đối tác trong ngành để mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng và tăng cường hiệu quả marketing.

Thường xuyên đánh giá và cải thiện

Bổ sung ngân sách cho hoạt động Marketing

Thường xuyên đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing và điều chỉnh chiến lược marketing để phù hợp với tình hình thực tế.

Đầu tư ngân sách cho hoạt động Xây dựng và Quảng bá thương hiệu dài hạn, kèm theo việc nâng chi phí marketing cho các hoạt động tạo ra hiệu quả.

Giải pháp từ H2O

Xây dựng kế hoạch

Marketing chi tết

Xác định rõ mục tiêu, đối tượng khách hàng, thông điệp marketing, kênh truyền thông, ngân sách và cách đo lường hiệu quả.

Đầu tư vào đội ngũ Marketing

Sử dụng công cụ Marketing

Sử dụng các công cụ marketing để tự động hóa các hoạt động marketing, đo lường hiệu quả và tối ưu hóa hoạt động marketing.

Tuyển dụng hoặc đào tạo đội ngũ marketing có kinh nghiệm và chuyên môn sâu về các lĩnh vực marketing khác nhau.

Xây dựng mối quan hệ với các đối tác

Hợp tác với các đối tác trong ngành để mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng và tăng cường hiệu quả marketing.

Thường xuyên đánh giá và cải thiện

Bổ sung ngân sách cho hoạt động Marketing

Thường xuyên đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing và điều chỉnh chiến lược marketing để phù hợp với tình hình thực tế.

Đầu tư ngân sách cho hoạt động Xây dựng và Quảng bá thương hiệu dài hạn, kèm theo việc nâng chi phí marketing cho các hoạt động tạo ra hiệu quả.

Giá trị khác biệt của chúng tôi

Tư duy quản trị hiện đại

Cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp thuê ngoài chuyên nghiệp giúp Giải phóng lãnh đạo để CEO tập trung vào sứ mệnh kinh doanh.

Hiệu quả và tối ưu chi phí

Tổ chức vận hành tối ưu

Cung cấp dịch vụ thuê ngoài về Digital Marketing chuyên nghiệp từ chiến lược đến thực thi giúp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đóng vai trò là nhà Tư vấn/ Cố vấn có kinh nghiệm và chuyên môn cao giúp tối ưu chi phí và tối đa hiệu quả marketing - sales.

Đồng hành cùng phát triển

Không chỉ là đối tác Marketing - Sales mà hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp của WTP Group còn giải quyết các bài toán Tài chính - Kế toán, Nhân sự và Huy động vốn...

Gói dịch vụ của chúng tôi

THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU & MKT ONLINE

QUẢNG CÁO ONLINE VÀ OFFLINE

SEO CẠNH TRANH TOP TÌM KIẾM

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MKT/ THƯƠNG HIỆU

GIÁM ĐỐC MARKETING THUÊ NGOÀI

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN HÌNH

Hệ sinh thái của chúng tôi

H2O Brand là một thành viên của WTP Group, chúng tôi cung cấp các giải pháp về dịch vụ Quản trị thuê ngoài chuyên nghiệp "từ chiến lược đến thực thi" để đồng hành hỗ trợ Doanh nghiệp tăng trưởng đột phá và hiệu quả. Các công ty thuộc Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp WTP Group gồm:

Tin nổi bật

Liên hệ ngay với chúng tôi