Tuyển dụng Marketing Account Executive

6/24/20241 phút đọc

  • Tư vấn và phát triển giải pháp marketing toàn diện cho khách hàng, từ nghiên cứu thị trường đến triển khai và theo dõi chiến dịch.

  • Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đồng thời mở rộng cơ hội với khách hàng mới.

  • Làm việc chặt chẽ với các bộ phận chuyên môn (Thiết kế, Nội dung, Digital) và các đối tác để đảm bảo triển khai thành công các dịch vụ cung cấp.

  • Giám sát, theo dõi và hỗ trợ các bộ phận triển khai dịch vụ.

  • Đánh giá và báo cáo kết quả các chiến dịch marketing đến Ban Giám Đốc và khách hàng,

  • Nghiên cứu và cung cấp insights khách hàng, đề xuất cải thiện và phát triển các dịch vụ của công ty.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC