Tư vấn chiến lược và Cố vấn marketing

1. Nghiên Cứu Thị Trường Trực Tuyến

_________

Phân tích và đánh giá những chuyển động của thị trường nhằm xác định những yếu tố ảnh hưởng của Thương hiệu

Thực hiện đo lường nhận thức và giá trị thương hiệu nhằm xác định những cơ hội, thách thức và khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải từ đó đưa ra giải pháp tối ưu hiệu quả hoạt động Truyền thông & Marketing.

Nghiên cứu biến động của thị trường kinh doanh

Phân tích môi trường trường kinh doanh, khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh, những thay đổi và xu hướng thị trường. Hoạt động này giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể làm nền tảng cho việc đưa ra quyết định chiến lược và thích ứng với những biến đổi của thị trường.

Đánh giá sức khỏe thương hiệu

Đo lường và đánh giá các yếu tố quan trọng liên quan đến hiệu quả và mức độ phổ biến của thương hiệu trên thị trường. Giúp doanh nghiệp hiểu rõ về tình trạng hiện tại của mình và định hình chiến lược.

Nghiên cứu chân dung và hành vi khách hàng là một phần quan trọng trong việc tiếp thị và phát triển sản phẩm/dịch vụ. Đây là hoạt động giúp doanh nghiệp hiểu rõ về đối tượng mục tiêu, nhu cầu, mong muốn, và hành vi của khách hàng để có thể tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.

Nghiên cứu chân dung và hành vi khách hàng

2. Tư Vấn Chiến Lược Thương Hiệu

_________

Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và phát triển chiến lược thương hiệu, tối ưu hóa giá trị và uy tín của thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

Duy trì bản sắc thương hiệu

Nâng cao năng lực cạnh tranh

Tăng trưởng doanh thu

Thực hiện nghiên cứu theo mô hình 4Cs - Customer (Khách hàng), Company (Thực trạng doanh nghiệp), Competitor (Đối thủ cạnh tranh) ,Category (Ngành hàng)

Dịch vụ Tư vấn Chiến Lược Thương Hiệu của H2O Brand
bao gồm

Tư vấn xây dựng chiến lược thương hiệu cho các thành viên trong ban lãnh đạo nhằm xác định rõ mục tiêu xây dựng thương hiệu và thiết lập các tiêu chí đo lường hiệu quả

Thiết kế chiến lược phù hợp với thực trạng doanh nghiệp, đề xuất giải pháp, trình bày và điều chỉnh theo yêu cầu

Chuẩn hóa bản thiết kế chiến lược thương hiệu dựa trên những quy định, quy chế, xu hướng thị trường để đưa vào thực tế

Triển khai đào tạo trong nội bộ doanh nghiệp theo từng cấp độ (ban lãnh đạo, quản lý, nhân viên, đối tác,...)

Đưa chiến lược thương hiệu vào thực tế, thực hiện, theo dõi, đánh giá và tối ưu

3. Định Vị Thương Hiệu

_________

Tạo lập vị trí độc đáo và khác biệt cho thương hiệu nhằm “bám rễ vào tâm trí khách hàng mục tiêu”. Đảm bảo thương hiệu mang những thông điệp cốt lõi, ngắn gọn và mạnh mẽ.

Khi nào doanh nghiệp cần Tư Vấn Chiến Lược Thương Hiệu?

Những mấu chốt chính trong Định vị Thương hiệu

Lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm/dịch vụ chủ đạo

Giá trị cốt lõi làm nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp

Lợi thế khác biệt mà doanh nghiệp đem đến cho khách hàng

Điểm độc đáo của sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu

Dịch vụ Tư vấn Định Vị Thương Hiệu của H2O Brand gồm

Tư vấn phát triển phong cách thương hiệu

Nhân cách hóa thương hiệu

Xây dựng thông điệp truyền thông

Thiết kế Key visual marketing

4. Tái Định Vị Thương Hiệu

_________

Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp xác định lại vị thế và hình ảnh của thương hiệu trên thị trường.

Gia tăng thị phần

Cải thiện hình ảnh thương hiệu

Nâng cao năng lực cạnh tranh

Thay đổi nhận thức của khách hàng

Mở rộng cơ hội kinh doanh

Dịch vụ Tư vấn Tái Định Vị Thương Hiệu của H2O Brand gồm

Nghiên cứu thị trường

Ra mắt thương hiệu

_____________________

Xác định chiến lược định vị thương hiệu

_____________________

Tái thiết lập chiến lược thương hiệu

_____________________

Cập nhật thương hiệu

_____________________

_____________________

60' Tư vấn cùng đội ngũ chuyên gia của H2O Brand

Giải đáp mọi thắc mắc của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí

  • Khám phá tiềm năng của thương hiệu

  • Đánh giá tổng quan thương hiệu

  • Đánh giá sơ bộ thực trạng chiến lược truyền thông của doanh nghiệp

  • Tư vấn kế hoạch xây dựng chiến lược thương hiệu dựa trên nhu cầu và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp

  • Giải đáp những vấn đề khúc mắc của doanh nghiệp