Hướng Dẫn Chi Tiết: Xây Dựng Một Chiến Lược Marketing Cơ Bản Hiệu Quả

Trong bối cảnh kinh doanh hiện nay, việc xây dựng một chiến lược marketing cơ bản nhưng hiệu quả là vô cùng quan trọng để giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển. Một chiến lược marketing tốt không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mà còn tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các bước để xây dựng một chiến lược marketing hiệu quả từ A đến Z.

7/8/202416 phút đọc

My post content

I. Bước 1: Nghiên cứu thị trường

1. Tại sao cần nghiên cứu thị trường?

Nghiên cứu thị trường là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình xây dựng chiến lược marketing. Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường mục tiêu, nhu cầu và mong muốn của khách hàng, cũng như các xu hướng tiêu dùng hiện tại. Thông qua nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp có thể xác định được những cơ hội và thách thức, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.

Nghiên cứu thị trường:

 • Phân tích thị trường mục tiêu, bao gồm nhân khẩu học, nhu cầu, sở thích và hành vi của họ.

 • Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để xác định điểm mạnh, điểm yếu và chiến lược của họ.

 • Xác định xu hướng thị trường mới nổi.

Lựa chọn phương pháp nghiên cứu: Có hai loại phương pháp nghiên cứu chính: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.

 • Nghiên cứu định tính: Thu thập dữ liệu phi số lượng, ví dụ như ý kiến, cảm xúc và hành vi của khách hàng. Các phương pháp nghiên cứu định tính phổ biến bao gồm: phỏng vấn, nhóm thảo luận, khảo sát trực tuyến, v.v.

 • Nghiên cứu định lượng: Thu thập dữ liệu số lượng, ví dụ như doanh số bán hàng, thị phần, chi tiêu của khách hàng, v.v. Các phương pháp nghiên cứu định lượng phổ biến bao gồm: khảo sát, phân tích dữ liệu bán hàng, nghiên cứu thị phần, v.v.

2. Cách thực hiện nghiên cứu thị trường:

 • Phân tích dữ liệu thứ cấp: Thu thập thông tin từ các báo cáo nghiên cứu thị trường, bài báo, sách, và các nguồn dữ liệu công khai khác. Đây là cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí để có được cái nhìn tổng quan về thị trường.

 • Khảo sát trực tiếp: Thu thập thông tin từ khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng thông qua bảng câu hỏi, phỏng vấn, hoặc nhóm thảo luận. Phương pháp này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu, mong muốn và phản hồi của khách hàng.

 • Quan sát: Quan sát hành vi của khách hàng trong các tình huống mua sắm thực tế. Điều này giúp doanh nghiệp có cái nhìn sâu sắc về cách khách hàng tương tác với sản phẩm và dịch vụ của mình.

 • Thử nghiệm thị trường: Thực hiện các thử nghiệm nhỏ để đo lường phản ứng của thị trường đối với sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Kết quả từ các thử nghiệm này sẽ cung cấp thông tin quý giá cho việc điều chỉnh chiến lược marketing.

II. Bước 2: Xác định mục tiêu chiến lược:

Mục tiêu cần cụ thể, đo lường được (SMART), phù hợp với thực tế và khả năng thực hiện.

Một số ví dụ về mục tiêu marketing:

 • Tăng nhận thức thương hiệu

 • Tạo leads

 • Thúc đẩy doanh số bán hàng

 • Tăng sự trung thành của khách hàng

Mục tiêu chiến lược marketing đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng hoạt động marketing và đánh giá hiệu quả chiến dịch. Để xây dựng mục tiêu chiến lược hiệu quả, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Phân biệt Mục tiêu và Chiến thuật:

 • Mục tiêu: Là những kết quả cụ thể mà bạn muốn đạt được thông qua hoạt động marketing. Mục tiêu cần SMART (Specific- Cụ thể, Measurable - Đo lường được, Achievable - Có thể đạt được, Relevant - Liên quan, Time-bound - Có thời hạn).

 • Chiến thuật: Là những hoạt động cụ thể sẽ được thực hiện để đạt được mục tiêu. Chiến thuật cần phù hợp với mục tiêu và khả năng thực hiện của doanh nghiệp.

2. Lựa chọn Mục tiêu Phù hợp:

Lựa chọn mục tiêu phù hợp dựa trên:

 • Tình hình hiện tại: Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) của doanh nghiệp.

 • Ngân sách: Xác định ngân sách available cho hoạt động marketing.

 • Khả năng thực hiện: Đảm bảo mục tiêu có thể đạt được với nguồn lực và khả năng của doanh nghiệp.

 • Đối thủ cạnh tranh: Tham khảo mục tiêu của các đối thủ cạnh tranh để đặt ra mục tiêu phù hợp.

3. Phân tích SMART:

Áp dụng nguyên tắc SMART để đảm bảo mục tiêu cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, liên quan và có thời hạn:

 • Specific (Cụ thể): Mục tiêu cần nêu rõ ràng điều bạn muốn đạt được.

 • Measurable (Đo lường được): Mục tiêu cần có cách thức để đo lường hiệu quả.

 • Achievable (Có thể đạt được): Mục tiêu cần đặt ra ở mức độ vừa thách thức vừa khả thi.

 • Relevant (Liên quan): Mục tiêu cần phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp.

 • Time-bound (Có thời hạn): Mục tiêu cần có thời hạn cụ thể để hoàn thành.

4. Ví dụ Mục tiêu SMART:

 • Tăng nhận thức thương hiệu: Tăng 20% lượt truy cập website trong 3 tháng.

 • Tạo leads: Tạo 100 leads chất lượng mỗi tháng.

 • Thúc đẩy doanh số: Tăng doanh thu bán hàng 15% trong 6 tháng.

III. Bước 3: Xác định phân khúc thị trường

Phân khúc thị trường là quá trình chia thị trường mục tiêu thành các nhóm nhỏ hơn với những đặc điểm và nhu cầu chung để dễ dàng tiếp cận và đáp ứng nhu cầu của họ một cách hiệu quả hơn.

Quy trình xác định phân khúc thị trường:

1. Xác định thị trường mục tiêu:

 • Thị trường mục tiêu là nhóm người mà doanh nghiệp muốn hướng đến sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

 • Để xác định thị trường mục tiêu, bạn cần phân tích các yếu tố như:

  • Nhân khẩu học: tuổi tác, giới tính, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, v.v.

  • Địa lý: vị trí địa lý, khu vực sinh sống, mật độ dân số, v.v.

  • Tâm lý: sở thích, lối sống, giá trị, hành vi, v.v.

  • Hành vi: thói quen mua sắm, mức độ sử dụng sản phẩm, mức độ trung thành với thương hiệu, v.v.

2. Phân tích và đánh giá các phân khúc:

 • Sau khi phân chia thị trường mục tiêu thành các phân khúc, cần phân tích và đánh giá mỗi phân khúc để xác định:

  • Kích thước phân khúc: Số lượng khách hàng tiềm năng trong mỗi phân khúc.

  • Tiềm năng phát triển: Khả năng tăng trưởng của mỗi phân khúc trong tương lai.

  • Mức độ dễ tiếp cận: Khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng trong mỗi phân khúc.

  • Mức độ cạnh tranh: Mức độ cạnh tranh trong mỗi phân khúc.

 • Sau khi phân tích và đánh giá, doanh nghiệp cần lựa chọn các phân khúc mục tiêu phù hợp để tập trung nguồn lực marketing.

IV. Bước 4: Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu

1. Tại sao cần xác định đối tượng khách hàng?

Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu giúp doanh nghiệp tập trung vào những khách hàng có khả năng mua sản phẩm/dịch vụ của mình nhất. Điều này giúp tăng hiệu quả của các chiến dịch marketing và tối ưu hóa chi phí.

2. Phương pháp xác định đối tượng khách hàng:

 • Phân khúc thị trường: Chia thị trường thành các phân khúc nhỏ hơn dựa trên các tiêu chí như nhân khẩu học (độ tuổi, giới tính, thu nhập), tâm lý học (sở thích, lối sống), hành vi (hành vi mua sắm), và địa lý (khu vực sinh sống).

 • Chân dung khách hàng: Tạo hồ sơ chi tiết về khách hàng mục tiêu, bao gồm các thông tin về độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, sở thích, nhu cầu, và thói quen mua sắm. Việc xây dựng chân dung khách hàng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng và tạo ra các chiến dịch marketing phù hợp.

 • Phân tích dữ liệu khách hàng: Sử dụng dữ liệu từ CRM, phân tích website, và các công cụ khác để thu thập thông tin về hành vi và sở thích của khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng hiện tại và tiềm năng.

 • Khảo sát và phỏng vấn khách hàng: Thực hiện khảo sát và phỏng vấn trực tiếp với khách hàng để thu thập thông tin chi tiết về nhu cầu và mong muốn của họ.

V. Bước 5: Xây dựng thông điệp marketing

1. Thông điệp marketing là gì?

Thông điệp marketing là những thông tin bạn muốn truyền tải đến khách hàng, giúp họ hiểu rõ về sản phẩm/dịch vụ của bạn và lý do tại sao họ nên chọn bạn. Một thông điệp marketing hiệu quả cần phải rõ ràng, hấp dẫn và gợi cảm hứng.

2. Cách xây dựng thông điệp hiệu quả:

 • Rõ ràng và ngắn gọn: Thông điệp cần phải dễ hiểu và không quá dài dòng. Khách hàng thường không có nhiều thời gian để đọc những thông tin dài và phức tạp.

 • Nổi bật USP: Tập trung vào điểm mạnh và lợi ích duy nhất của sản phẩm/dịch vụ của bạn (Unique Selling Proposition). Điều này giúp khách hàng nhận ra lý do tại sao họ nên chọn bạn thay vì đối thủ.

 • Gợi cảm hứng và tạo cảm xúc: Thông điệp cần phải gợi cảm hứng và tạo cảm xúc tích cực cho khách hàng. Điều này giúp tạo dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng và tăng khả năng chuyển đổi.

 • Tính nhất quán: Thông điệp cần phải nhất quán trên tất cả các kênh truyền thông và trong mọi chiến dịch marketing. Điều này giúp tạo dựng hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ và dễ nhận diện.

VI. Bước 6: Lựa chọn kênh truyền thông

1. Kênh truyền thông phổ biến:

 • Truyền thống: Bao gồm báo chí, truyền hình, đài phát thanh, và tờ rơi. Đây là các kênh truyền thông có phạm vi tiếp cận rộng và phù hợp với các chiến dịch marketing lớn.

 • Số hóa: Bao gồm website, mạng xã hội, email marketing, và quảng cáo trực tuyến. Các kênh truyền thông số hóa cho phép doanh nghiệp tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả, cũng như đo lường được kết quả một cách chi tiết.

 • Sự kiện và hội chợ: Tham gia các sự kiện và hội chợ là cách tốt để doanh nghiệp trực tiếp tiếp xúc với khách hàng và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của mình.

 • Quan hệ công chúng (PR): Sử dụng các hoạt động PR để xây dựng hình ảnh thương hiệu và tạo sự uy tín cho doanh nghiệp.

2. Lựa chọn kênh truyền thông phù hợp:

 • Xem xét đối tượng khách hàng: Xác định khách hàng mục tiêu của bạn sử dụng kênh truyền thông nào nhiều nhất. Ví dụ, nếu khách hàng mục tiêu của bạn là người trẻ tuổi, mạng xã hội có thể là kênh truyền thông hiệu quả nhất.

 • Ngân sách: Xác định ngân sách của bạn và lựa chọn kênh truyền thông phù hợp với ngân sách đó. Một số kênh truyền thông có thể đắt đỏ hơn những kênh khác, vì vậy cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

 • Mục tiêu marketing: Xác định mục tiêu marketing của bạn và chọn kênh truyền thông có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là tăng nhận diện thương hiệu, truyền hình và báo chí có thể là lựa chọn tốt.

 • Khả năng đo lường: Chọn các kênh truyền thông cho phép bạn đo lường hiệu quả của chiến dịch một cách chi tiết và chính xác. Điều này giúp bạn điều chỉnh chiến dịch kịp thời và đạt được kết quả tốt nhất.

VII. Bước 7: Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch

1. Lập kế hoạch chiến dịch:

 • Thiết lập thời gian biểu: Xác định thời gian triển khai chiến dịch và các giai đoạn cụ thể của chiến dịch. Thời gian biểu cần phải rõ ràng và chi tiết để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra đúng tiến độ.

 • Phân bổ ngân sách: Xác định chi phí cho từng hoạt động marketing và đảm bảo tuân thủ ngân sách. Ngân sách cần phải được phân bổ hợp lý để đạt được hiệu quả tối đa.

 • Xác định KPI: Thiết lập các chỉ số đo lường hiệu quả (KPI) để theo dõi và đánh giá kết quả của chiến dịch. KPI cần phải cụ thể, đo lường được và liên quan đến mục tiêu marketing.

2. Triển khai chiến dịch:

 • Thực hiện theo kế hoạch: Bắt đầu triển khai các hoạt động marketing theo kế hoạch đã đề ra. Điều này bao gồm việc chuẩn bị nội dung, sản xuất tài liệu marketing, và thực hiện các chiến dịch truyền thông.

 • Theo dõi và điều chỉnh: Liên tục giám sát các hoạt động marketing và điều chỉnh kịp thời để đảm bảo chiến dịch đạt được hiệu quả cao nhất. Việc theo dõi và điều chỉnh cần phải được thực hiện liên tục trong suốt quá trình triển khai chiến dịch.

 • Tương tác với khách hàng: Tương tác với khách hàng qua các kênh truyền thông để thu thập phản hồi và cải thiện chiến dịch. Việc tương tác giúp tạo dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng và tăng khả năng chuyển đổi.

VIII. Bước 8: Đo lường và đánh giá kết quả

1. Tại sao cần đo lường kết quả?

Đo lường kết quả giúp doanh nghiệp biết được chiến dịch có đạt được mục tiêu đề ra hay không. Việc đo lường cũng giúp doanh nghiệp hiểu rõ những điểm mạnh và điểm yếu của chiến dịch, từ đó học hỏi và cải thiện trong tương lai.

2. Cách đo lường và đánh giá:

 • Sử dụng công cụ phân tích: Sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, các công cụ phân tích mạng xã hội, và các phần mềm CRM để thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả của chiến dịch.

 • Đánh giá theo KPI: Đánh giá kết quả dựa trên các chỉ số đo lường hiệu quả đã đề ra (KPI). So sánh kết quả thực tế với mục tiêu để xác định mức độ thành công của chiến dịch.

 • Phản hồi từ khách hàng: Thu thập phản hồi từ khách hàng để hiểu rõ hơn về những điểm mạnh và điểm yếu của chiến dịch. Phản hồi từ khách hàng là nguồn thông tin quý giá để cải thiện chiến dịch trong tương lai.

 • Báo cáo và tổng kết: Lập báo cáo tổng kết về kết quả của chiến dịch, bao gồm các chỉ số đo lường, phản hồi từ khách hàng, và các bài học rút ra. Báo cáo tổng kết giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan và chi tiết về hiệu quả của chiến dịch.

Tạm Kết

Xây dựng một chiến lược marketing cơ bản nhưng hiệu quả đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng quản lý. Bằng cách tuân thủ các bước đã đề ra và liên tục học hỏi, điều chỉnh, doanh nghiệp có thể tạo ra các chiến dịch marketing thành công và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để xây dựng một chiến lược marketing hiệu quả. Chúc bạn thành công!